Διεύθυνση: 1 Gladstone St.
Moonee Ponds, VIC 3039

Τηλ: (03) 9375 1119
Φαξ: (03) 9370 9800
Αἴθουσα ἘκκλησίαςΤηλ: (03) 9370 7170

Πανήγυρις: 26ην Οκτωβρίου

Σύναξις ἡλικιωμένων: Κάθε Τρίτη 9.00 πμ-1.00 μμ
Τμῆμα Νεολαίας: Κάθε Τρίτη 7.30 μμ

Ἱερατ. Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. κ. Παναγ. Στυλιανόπουλος
Τηλ.: (03) 9350 3913
Εξομολόγος: ναι

Εφημέριος.: Πρεσβ. κ. Εμμανουήλ Λυκοπάντης
Τηλ.: (03) 9383 4545
Κινητό: 0413 686 988
e-mail:
e_lykopandis@hotmail.com
Εξομολόγος:
όχι