Διεύθυνση: 42-44 Elgin St.
Morwell, VIC 3840
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O.Box 289
Morwell, VIC 3840

Τηλ: (03) 5134 3986

Πανήγυρις: 15ην Αυγούστου

Ἱερατ. Προϊστάμενος: Οἰκον. κ. Θεόδωρος Σταματόπουλος
Τηλ.: (03) 5174 4102
Εξομολόγος: όχι