Διεύθυνση: 272 Millers Rd.
North Altona, VIC 3025

Τηλ: (03) 9391 6001
Φαξ: (03) 9391 6001

e-mail: frgeorge@dormitionaltona.org.au
Ιστοσελίδα: www.dormitionaltona.org.au

Πανήγυρις: 15η Αὐγούστου, Τετάρτη
Διακαινησίμου καί 29η Ἰουνίου

Ιερατικώς Προϊστ: Πρεσβ. k. Γεώργιος Φράγκος
Κινητό: 0410 581 806
e-mail: frgeorge@dormitionaltona.org.au
Εξομολόγος: όχι

Ἐφημέριος: Αρχιμ. κ. Συνέσιος Φράγκος
Κινητό: 0419 870 063
Εξομολόγος: ναι