Διεύθυνση: 3-7 Macedon Ave.
North Balwyn, VIC 3104
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 179, North Balwyn
VIC 3104

Τηλ: (03) 9859 1768
Φαξ: (03) 9859 1587

Ἀναμετάδοσις θ. Λειτουργίας ἀπό τόν ραδιοφωνικό
σταθμό 3XW κάθε Κυριακή 9.00-11.30 πμ

Πανήγυρις: 21ην Νοεμβρίου

Παρεκκλήσια: Ἁγ. Φανουρίου καί Ἁγ. Μαρίνης
Πανήγυρις: 27ην Αυγούστου καί 17ην Ιουλίου

Σύναξις ἡλικιωμένων: Κάθε Τρίτη 10.00 πμ-12.00 μμ
Σύναξις Nεολαίας: κάθε Παρασκευή 6.00-8.00 μμ

Ιερατικώς Προϊστ.: Πρεσβ. κ. Νικόλαος Γεωργίου
Κινητό: 0436 369 464
E-mail: fr.nikolaosgeorgiou@gmail.com
Εξομολόγος: όχι