Διεύθυνση: 998 Lygon St.
North Carlton, VIC 3054

Τηλ: (03) 9380 1869
Φαξ: (03) 9380 2044

Πανήγυρις: τήν 7η Ἰανουαρίου,
τήν 24η Ἰουνίου καί τήν 29η Αὐγούστου

Ιερατικώς Προϊστ.: Πρεσβ. κ. Ιορδάνης Κρικέλης
Κινητό: 0421 682 444
e-mail: frjordan@krikelis.com.au
Εξομολόγος: όχι