Διεύθυνση: 85-87 Willesden Rd.
Oakleigh, VIC 3166
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 2120
Oakleigh, VIC 3166

Τηλ: (03) 9569 6874
Φαξ: (03) 9569 6460

Πανήγυρις: 1ην Ιουλίου καί 1ην Νοεμβρίου

Σύλλογος Ἡλικιωμένων: Κάθε Τρίτη 9.30 πμ-11.00 μμ
Χριστιανική Νεολαία: Κάθε Τρίτη 7.30μμ

Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. κ Γεώργιος Αδαμάκης
Κινητό: 0425 746 684
Εξομολόγος: όχι

Ἐφημέριος: Πρεσβ. κ. Ἰωάννης Δεμερτζίδης
Τηλ.: (03) 9596 2252
Κινητό: 0457 669 822
Εξομολόγος: όχι