Διεύθυνση: 56 The Corso
Parkdale, VIC 3195
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 94
Mentone, VIC 3195

Τηλ: (03) 9580 5983
Φαξ: (03) 9580 0611

e-mail: a-angel@bigpond.net.au

Πανήγυρις: 8ην Νοεμβρίου

Ιερατικώς Προϊστ.: Πρεσβ. κ. Χρυσόστομος Πολυζωΐδης
Tηλ.: (03) 9570 3196
Κινητό: 0424 215 684
e-mail: pas.polyzoidis@yahoo.com.au
Εξομολόγος: όχι