Διεύθυνση: 380 High St.
Prahran, VIC 3181

Τηλ: (03) 9510 7880
Φαξ: (03) 9590 9135

Πανήγυρις: 26ην Οκτωβρίου

Ιερατικώς Προϊστ.: Οἰκον. κ. Αδαµάντιος Κουραµπής
Τηλ: (03) 9590 9142
Κινητό: 0418 559 889
e-mail: revdkourabis@hotmail.com
Εξομολόγος: όχι