Διεύθυνση: 2 Yann St.
Preston, VIC 3072

Τηλ: (03) 9480 1138
Φαξ: (03) 9484 8149

Πανήγυρις: 11ην Μαΐου

Σύναξις ἡλικιωμένων κάθε Τρίτη 9πμ-2μμ

 Ἱερατ. Προϊστάμενος: Οἰκον. κ. Βασίλειος Κουρτέσης
Τηλ.: (03) 9380 8347
Κινητό: 0422 008 397
Εξομολόγος: όχι