Διεύθυνση: 319 Burnley St.
Richmond, VIC 3121
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 5035
Richmond, VIC 3121

Τηλ: (03) 9428 1284
Φαξ: (03) 9428 7745

Πανήγυρις: Κυριακή της Πεντηκοστής

Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. κ. Ἐμμανουήλ Ἰωαννίδης
Τηλ.: (03) 9311 8143
Κινητό: 0408 544 208
Εξομολόγος: όχι