Διεύθυνση: Cnr Hawdon & Knight Sts.
Shepparton, VIC 3630
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 242
Shepparton, VIC 3630

Τηλ / Φαξ: (03) 5829 2461

Πανήγυρις: 23ην Απριλίου

 Ἱερατικῶς Προϊστ.: Πρεσβ. κ. Πλάτων Δερλῆς
Τηλ.: (03) 5858 4395
Κινητό: 0423 403 227
e-mail: PlatonDerlis@hotmail.com
Εξομολόγος: όχι