Διεύθυνση: 221 Dorcas St.
South Melbourne, VIC 3205

Τηλ: (03) 9245 9008
Φαξ: (03) 9696 3583

Ιστοσελίδα: www.goyouth.org.au

Πανήγυρις: 20ην Σεπτεμβρίου

Ιερατικώς Προϊστ: Οἰκον. κ. Χρήστος Δηµολιάνης
Τηλ.: (03) 9245 9008
Κινητό: 0417 596 001
e-mail: frchrisd@optusnet.com.au
Εξομολόγος: ναι