Διεύθυνση: 35-39 Barry St.
South Yarra, VIC 3141

Τηλ: (03) 9827 2676

Πανήγυρις: 21ην Μαΐου

Τμῆμα Ἡλικιωμένων: Κάθε Τρίτη 10.00 πμ-2.00μμ

Ιερατικώς Προϊστ.: Οἰκον. κ. Δηµήτριος Παπακυριακόπολος
Τηλ.: (03) 9598 3499
Κινητό: 0411 044 614
Εξομολόγος: όχι