Διεύθυνση: 41 Moore St.
South Yarra, VIC 3141

Τηλ: (03) 9866 4571

Πανήγυρις: Πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου

Ιερατικώς Προϊστ.: Αρχιµ. κ. Τύχων Romonov
Τηλ: (03) 9569 8890 (Russian Language)
e-mail: romyfrem@hotmail.com
Εξομολόγος: όχι