Διεύθυνση: 66 David St.
Thornbury, VIC 3071

Τηλ: (03) 9484 3423

Πανήγυρις: 23ην Απριλίου

Σύναξις ἡλικιωμένων: Κάθε Τρίτη 9.00πμ-12.00 μμ
Τμῆμα Νεολαίας: Κάθε Τρίτη βράδυ

Ιερατικώς Προϊστ.: Οικον. κ. Χαράλαμπος Βέζος
Κινητό: 0416 277 621
Email: p.xvezos@gmail.com
Εξομολόγος: όχι