Διεύθυνση: 64 David St.
Thornbury, VIC 3071

Τηλ: (03) 9484 3423

Πανήγυρις: 23ην Απριλίου

Σύναξις ἡλικιωμένων: Κάθε Τρίτη 9.00πμ-12.00 μμ
Τμῆμα Νεολαίας: Κάθε Τρίτη βράδυ

Ιερατικώς Προϊστ.: Πρεσβ. κ. Ιωάννης Δάγκαρης
Κινητό: (03) 9484 4777
Εξομολόγος: όχι