Διεύθυνση: 3 Mather St.
Wangaratta, VIC 3677

Τηλ: (03) 5721 3552, c/o κα Ἰωάννα Καλία

Πανήγυρις: 24ην Σεπτεμβρίου

 Εξυπηρετείται απο Ιερείς της Μελβούρνης