Διεύθυνση: 10 St Andrew Street
West Sunshine, VIC 3020
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 23
West Sunshine, VIC 3020

Τηλ: (03) 9311 3468
Φαξ: (03) 9311 6848

Website: www.saintandrew.com.au
Email: admin@saintandrew.com.au

Πανήγυρις: 30ην Νοεμβρίου

Σύναξις ἡλικιωμένων: Κάθε Tρίτη

Ιερατικώς Προϊστ.: Πρεσβ. κ. Εύάγγελος Γεωργίου
Κινητό: 0422 353 700
Εξομολόγος: όχι