Διεύθυνση: 66 Armstrong St.
West Sunshine, VIC 3020

Τηλ: (03) 9311 2348

Πανήγυρις: 17ην Ιανουαρίου

Σύναξις ἡλικιωμένων: Δευτέρα 10.00 πμ-1.00 μμ

Ιερατικώς Προϊστ.: Πρεσβ. κ. Ἀνάργυρος Μορογιάννης
Tel.: (03) 9568 3127
Κινητό: 0439 683 127
Εξομολόγος: όχι