Διεύθυνση: 5-9 Murray St.
Yarraville, VIC 3013
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 164
Yarraville, VIC 3013

Τηλ / Φαξ: (03) 9687 1513

e-mail: agiosnikolaosyarraville@gmail.com

Πανήγυρις: 6ην Δεκεμβρίου καί 20ην Μαΐου

Τμῆμα Νεολαίας: Κάθε Δευτέρα 7.30 μμ
Τμῆμα Ἡλικιωμένων: Κάθε Πέμπτη 8.30 πμ-1.00 μμ

Ιερατικώς Προϊστ.: Οἰκον. κ. Αλέξανδρος Κορλός
Τηλ.: (03) 9558 0641
Κινητό: 0412 662 183
Εξομολόγος: ναι