Διεύθυνση: 31A Crombie Ave.
Bundall, Gold Coast, QLD 4217
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 5074
Gold Coast Mail Centre, QLD 9726

Τηλ: (07) 5574 0777
Φαξ: (07) 5574 2287

e-mail: admin@gocstanna.org
Ιστοσελίδα: www.gocstanna.org

Πανήγυρις: 25ην Ιουλίου, 9ην Σεπτεμβρίου, 9ην Δεκεμβρίου

“St Anna’s Day Respite Centre”, λειτουργεῖ ἀπό
9.00 πμ-2.00 μμ κάθε Δευτέρα καί Πέμπτη

Ἱερατ. Προϊστάμενος: Οικον. κ Ρωμανός Στεργίου
Τηλ.: (07) 5574 0434
Κινητό: 0414 740 477
e-mail: father@gocstanna.org
Εξομολόγος: ναι