Διεύθυνση: 133 Ernest St.
Innisfail, QLD 4860
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 143
Innisfail, QLD 4860

Τηλ: (07) 4061 6775
Φαξ: (07) 4068 1463

e-mail: tully@betta.com.au

Πανήγυρις: 15ην Αυγούστου

Ἐξυπηρετεῖται ἀπό Ἱερεῖς τῆς Βρισβάνης