Διεύθυνση: 269 Creek Road
Mt. Gravatt, QLD 4122

Τηλ: (07) 3343 7304
Φαξ: (07) 3849 5532

e-mail: admin@dormition.org.au
Ιστοσελίδα: www.dormition.org.au

Πανήγυρις: 15ην Αυγούστου

Σύναξις ἡλικιωμένων: κάθε Πέμπτη 9.30 πμ

Ιερατικώς Προϊστ.: Πρωτοπρ. κ. Κωνσταντίνος Λεντάκης
Τηλ.: (07) 3349 6701
Κινητό: 0419 532 395
Εξομολόγος: όχι

Εφημέριος: Πρεσβ. κ. Νικόλαος Brown
Τηλ.: (07) 3420 6643
Κινητό: 0403 658 420
e-mail: papanikola@hotmail.com
Εξομολόγος: όχι