Διεύθυνση – c/o Mr G. Florentzos: 57 Toowoomba Rd.
Oakey, QLD 4401

Τηλ: (07) 4691 1090
Κινητό: 0407 351 082

Πανήγυρις: 6ην Δεκεμβρίου

Ἐξυπηρετεῖται ἀπό τούς Ἱερεῖς τῆς Βρισβάνης