Διεύθυνση: 33 Edmondstone St.
South Brisbane, QLD 4101
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 3620
South Brisbane, QLD 4101

Τηλ: (07) 3249 1000
Φαξ: (07) 3844 0967

e-mail: info@gocstgeorge.com.au
Ιστοσελίδα: www.gocstgeorge.com.au

Πανήγυρις: 23ην Απριλίου & 3η Νοεμβρίου

Ἑλληνική Ὀρθόδοξη Νεολαία (GOYA) καί Χορευτικό
Συγκρότημα: hellenicdancers@gocstgeorge.com.au
e-mail: info@goya.org.au

Ιερατικώς Προϊστ.: Οἰκον. κ. Δηµήτριος Τσάκας
Κινητό: 0413 813 136
e-mail: fr.dimitri@gocstgeorge.com.au
Εξομολόγος: ναι

Εφημέριος: Οίκον. κ. Σταύρος Καρβελάς
Κινητό: 0417 450 520
e-mail: rev.stav@bigpond.com
Εξομολόγος: όχι