Διεύθυνση: 241 Church Road
Taigum, QLD 4018
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 34
Taigum, QLD 4018

Τηλ: (07) 3865 1218
Φαξ: (07) 3865 1331

e-mail: secretary@goptaigum.org.au

Πανήγυρις: 26ην Ιουλίου

St Paraskevi Child Care Centre and St John’s Community
Care Brisbane North

Ιερατικώς Προϊστ: Αρχιμ. κ. Παναγιώτης Καπανδρίτης
Κινητό: 0448 885 737
e-mail: fr.panagiotis@goptaigum.org.au
Εξομολόγος: ναι