Διεύθυνση:  3 Mitchell Drive
Prevelly, WA 6285
Ταχυδρομική Διεύθυνση: c/o 390 Charles St.
North Perth, WA 6006

Τηλ: (08) 9242 3466
Φαξ: (08) 9201 9644

Πανήγυρις Ἱεροῦ Παρεκκλησίου τήν 26ην Σεπτεμβρίου