Διεύθυνση: 15 Forest St.
East Bunbury, WA 6230
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 175
Bunbury, WA 6231

Τηλ: (08) 9721 3907

Πανήγυρις: 6ην Δεκεμβρίου

 Ιερατικώς Προϊστ.: Οἰκον. κ. Σωτήριος Βλαχόπουλος
Τηλ.: (08) 9721 3907
Εξομολόγος: ναι