Διεύθυνση: Mark Street
Geraldon, WA 6530
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 615
Geraldon, WA 6530

Τηλ: c/o Mr Nick Geronimos (08) 9964 9339
(08) 9921 8611

e-mail: nicholasg@autoelite.com.au

Πανήγυρις: 8ην Νοεμβρίου

Ιερατικώς Προϊστ.: Οἰκον. κ. Σωτήριος Βλαχόπουλος
Τηλ.: (08) 9721 3907
Εξομολόγος: ναι