Διεύθυνση: Cnr Parker & Francis Streets
Northbridge, WA 6003
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 17
Northbridge, WA 6865

Τηλ / Φαξ: (08) 9328 7452

e-mail: info@hcwa.org
Website
: www.hcwa.org

Πανήγυρις: 21ην Μαΐου

 Ἱερατικῶς Προϊστ.: Ἀρχιμ. κ. Ἐλπίδιος Καραλῆς
Τηλ.: (08) 9276 2477 
Κινητό
: 0407 260 071
e-mail: p.karalis@bigpond.com

Ἐφημέριος: Πρεσβ. κ. Εὐάγγελος Mπατάλης
Κινητό: 0424 171 785
e-mail: ebattalis@stbasilswa.org.au