Διεύθυνση: 59 Carr St.
West Perth, WA 6005
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 252
Northbridge, WA 6865

Τηλ / Φαξ: (08) 9227 6588

Ιστοσελίδα: www.evangelismos.com.au

Πανήγυρις: 25ην Μαρτίου

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς: Τετάρτη 7.00 μ.μ.
Χριστιανική Νεολαία: Παρασκευή 7.00 μμ
Bιβλιοπωλεῖον & Bιβλιοθήκη: evangelismos.bookstore@gmail.com

Ἱερατικῶς Προϊστ.: Οἰκον. κ. Ἐμμανουήλ Σταματίου
Τηλ.: (08) 9387 6965
Κινητό: 0419 961 313
e-mail: stamatem@iinet.net.au