Διεύθυνση: 2 Norwich St
Launceston, TAS 7249

Τηλ: (03) 6344 7451
Τηλ. Προέδρου: (03) 6327 3667

Πανήγυρις: 15ην Αυγούστου

Ιερατικώς Προϊστ.: Οἰκον. κ. Τιµόθεος Ευαγγελινίδης
Τηλ: (03) 6231 5819
e-mail: timothy.evangelinidis@bigpond.com
Εξομολόγος: ναι

Πρόεδρος: Mr. A. Tsafara
Κινητό: 0409 273 666