Διεύθυνση: 5 Antill St.
South Hobart, TAS 7004
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. BOX 124
North Hobart, TAS 7002

Τηλ: (03) 6231 0822
Φαξ: (03) 6231 0553

Πανήγυρις: 23ην Απριλίου

Σύναξις ἡλικιωμένων

Ιερατικώς Προϊστ: Πρεσβ. κ. Παναγιώτης Νικολάκος
Τηλ.: (03) 6273 5792
Κινητό: 0418 373 880
Εξομολόγος: όχι