Διεύθυνση: Cnr Beach & Morton Rds.
Christie Downs, SA 5164
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 551
Noarlunga Centre, SA 5168

Τηλ: (08) 8384 3342

Ιστοσελίδα: apostleandrew.blogspot.com

Πανήγυρις: 30ην Νοεμβρίου

Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. κ. Μιχαήλ Ψαρομμάτης 
Tηλ.: (08) 8132 1872
Κινητό: 0417 087 075
e-mail: michael.psaromatis@gmail.com
Εξομολόγος: όχι