Διεύθυνση: Saint Nicholas St.
Coober Pedy, SA 5723
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 173
Coober Pedy, SA 5723

Τηλ: (08) 8672 5110

Πανήγυρις: 6ην Δεκεμβρίου

Ὁ Ἱερός Ναός ἐξυπηρετεῖται κατ’ ἐντολήν τοῦ Ἐπισκόπου.