Διεύθυνση: 533 Anzac Hwy
Glenelg North, SA 5045
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 269
Glenelg North, SA 5045

Τηλ: (08) 8295 3866
Φαξ: (08) 8295 4373

Πανήγυρις: 27ην Ιουλίου

Ιερατικώς Προϊστ.: Πρεσβ. κ. Παναγιώτης Φωτάκης
Κινητό: 0447 477 844
e-mail: pppp4all@hotmail.com
Εξομολόγος: όχι