Διεύθυνση: 5-7 Church St.
Port Adelaide, SA 5015
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 136
Port Adelaide, SA 5015

Τηλ: (08) 8447 4830
Φαξ: (08) 8447 8310

e-mail: admin@pagoc.com.au
Ιστοσελίδα: www.pagoc.com.au

Πανήγυρις: 25ην Δεκεμβρίου

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς Τετάρτη μέ παράκληση 5.00-7.00 μμ
Συνάντηση Νεολαίας: Κάθε πρώτη Κυριακή τοῦ μηνός 4.00-5.30 μμ

Ιερατικώς Προϊστ.: Πρεσβ. κ Ιωάννης Χωραΐτης
Tel.: (08) 8123 6200
Κινητό: 0409 396 213
e-mail: father.john@pagoc.com.au
Εξομολόγος: όχι