Διεύθυνση: 44 Trent Rd.
Port Augusta, SA 5700

Πανήγυρις: 29ην Αυγούστου

Ὁ Ἱ. Ναός ἐξυπηρετεῖται κατ’ ἐντολήν τοῦ Ἐπισκόπου.