Διεύθυνση: 65-67 Milner St.
Prospect, SA 5082
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 51
Prospect, SA 5082

Τηλ: (08) 8344 4583
Φαξ: (08) 8344 4583

e-mail: admin@stanthonychurch.com.au
Ιστοσελίδα: www.stanthonychurch.com.au

Πανήγυρις: 17ην Ιανουαρίου

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς καί Χριστιανική Νεολαία: Πέμπτη 7.00-9.00 μμ
Σύναξις ἡλικιωμένων: Πέμπτη 9.00-11.00 μμ Λειτουργεῖ ὡσαύτως καί κηροπλαστεῖον

Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. κ. Νικόλαος Παύλου
Τηλ.: (08) 8243 2306 
Κινητό: 
0418 833 018
e-mail: pavlou02@tpg.com.au