Διεύθυνση: 21 Renmark Ave.
Renmark, SA 5341
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 837
Renmark, SA 5341

Τηλ: (08) 8595 3228
Φαξ: (08) 8595 3548

Πανήγυρις: 21ην Μαΐου

Ἱερατικῶς Προϊστ.: Οἰκον. κ. Δημήτριος Μωραΐτης
Τηλ.: (08) 8586 6964
Κινητό: 0417 089 905
Εξομολόγος: όχι