Διεύθυνση: 27 Saints Rd.
Salisbury Plain, SA 5109
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 695
Salisbury, SA 5108

Τηλ: (08) 8250 5222
Φαξ: (08) 8250 5222

Πανήγυρις: 26ην Οκτωβρίου

Μαθήματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς:
Παρασκευή 4.00 – 4.45 μμ
Τμήματα ἑλληνικῶν παραδοσιακῶν χορῶν: 
Τετάρτη 7.00 – 9.00 μμ
Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς καί Χριστιανική Νεολαία:
Τρίτη 7.00 – 8.30μμ
Λειτουργεῖ ὡσαύτως καί κηροπλαστεῖον

Ιερατικώς Προϊστ.: Οἰκον. κ. Χρήστος Τσορακλίδης
Τηλ.: (08) 8285 5345
Κινητό: 0414 395 705
e-mail: christostsorak@gmail.com
Εξομολόγος: όχι