Διεύθυνση: Kent St.
Thevenard, SA 5690

Τηλ / Φαξ: (08) 8625 2149

Πανήγυρις: 6ην Δεκεμβρίου

Ὁ Ἱ. Ναός ἐξυπηρετεῖται κατ’ ἐντολήν τοῦ Ἐπισκόπου.

Πρόεδρος: κα Μαρία Φακλῆ