Διεύθυνση: 50 Oxford Terrace
Unley, SA 5061
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 45
Unley, SA 5061

Τηλ: (08) 8271 4072
Φαξ: (08) 8272 1677

Πανήγυρις: 12ην Δεκεμβρίου

Κύκλος Μελέτης Ἁγ. Γραφῆς: Τετάρτη 7.00-8.15 μμ
Χριστιανική Νεολαία: Παρασκευή 6.30-8.00 μμ
Σύναξις ἡλικιωμένων: Τρίτη 10.30-11.30 μμ

Ιερατικώς Προϊστ: Πρεσβ. κ. Iωάννης Ψάλιος
Τηλ.: (08) 8326 1036
Κινητό: 0402 116 907
e-mail: reverend.john@sa.saintspyridon.com
Εξομολόγος: όχι