Διεύθυνση: Cnr Mclntosh & Gowrie Ave.
Whyalla Playford, SA 5600

Τηλ: (08) 8645 8164

Πανήγυρις: 21ην Μαΐου

Ιερατικώς Προϊστ.: Πρεσβ κ. Αχιλλέως Καραμανίδου
(περιοδεύοντος Ἱερέως διά τίς ἀνάγκες τῶν Ἐνοριῶν τῆς περιοχῆς.)
Τηλ.: (08) 8634 4268
Κινητό: 0408 863 448
Εξομολόγος: όχι