Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ.κ. Μακάριος
His Eminence Archbishop Makarios of Australia

242 Cleveland Street, Redfern NSW 2016
(PO Box 186, Strawberry Hills, NSW 2012)
Tel.: (02) 9690 6100, Fax: (02) 9698 5368

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σεβαστείας κ.κ. Σεραφείμ
His Eminence Metropolitan Seraphim of Sevasteia

242 Cleveland Street, Redfern NSW 2016
(PO Box 186, Strawberry Hills, NSW 2012)
Tel.: (02) 9690 6100, Fax: (02) 9698 5368

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως κ.κ. Νίκανδρος
His Eminence Metropolitan Nikandros of Eirinoupolis

533 Anzac Highway, Glenelg North SA 5045
(PO Box 269,Glenelg, SA 5045)
Tel.: (08) 8295 3866, Fax: (08) 8295 4373

Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ
His Grace Bishop Ezekiel of Dervis

221 Dorcas Street, Sth Melbourne VIC. 3205
Tel.: (03) 9245 9000, Fax: (03) 9696 3583

Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μιλητουπόλεως κ. Ἰάκωβος
His Grace Bishop Iakovos of Miletoupolis

221 Dorcas Street, South Melbourne, Vic. 3205
Tel.: (03) 9245 9000, Fax: (03) 9696 3583