Βρυώνης Γεώργιος, Διάκονος
Rev. Deacon George Vrionis
Tel.: 0413 914 196

Γεωργίου Νικόλαος, Διάκονος
Rev. Deacon Nicholas Georgiou
Tel.: (02) 9690 6100
Email: deacon@greekorthodox.org.au

Γαλουζῆς Μανασσῆς, Διάκονος
Rev. Deacon Manassis Galouzis
Tel.: (03) 9387 9835, Mob.: 0439 320 867

Καλλέγιας Παγκράτιος, Διάκονος
Rev. Deacon Pangratios Calleja
Mob.: 0468 716 700