Βέργος Χρῆστος, Οἰκονόμος
Rev. Christos Vergos
Tel.: (02) 9602 0636, Mob.: 0407 226 522

Βουνάσης Σπυρίδων, Πρεσβύτερος
Tel.: (08) 8261 6543, Mob.: 0413 325 256

Γιαμαῖος Δημήτριος, Πρεσβύτερος
Rev. Dimitrios Giameos
Tel.: (02) 6884 6932, Mob.: 0419 479 133

Γρεβέλης Θεόδωρος, Πρεσβύτερος
Tel.: (08) 8268 3829, Mob.: 0413 311 074

Δεμερτζίδης Ἰωάννης, Πρεσβύτερος
Tel.: (03) 9596 2252

Δεσποινούδης Νικόλαος, Πρεσβύτερος
Tel.: (08) 8379 1830, Mob.: 0438 837 918

Δημητράκος Παναγιώτης, Πρεσβύτερος
Tel.: (08) 9277 2126

Δημητρόπουλος Μηνᾶς, Πρεσβύτερος
Tel.: (03) 9807 0041

Θεοδωρίδης Χρῆστος Πρεσβύτερος
Tel.: (03) 9311 8143, Mob.: 0424 353 930

Καπακουλάκης Στέργιος, Πρεσβύτερος
Tel.: (03) 9436 5436, Mob.: 0409 846 914

Καπέτας Ἰωάννης, Πρωτοπρεσβύτερος
Tel.: (02) 9642 3554, Mob.: 0403 789 789
Email: frkapetas@gmail.com

Κάρπης Γεώργιος, Οἰκονόμος
Tel.: (02) 6286 6555, Mob.: 0412 486 699

Κελίδης Χρῆστος, Oἰκονόμος
Tel.: (08) 8447 8051, Mob.: 0402 918 046

Κουγιουμτζῆς Ἰωάννης, Οἰκονόμος
Tel.: (03) 9544 4549, Mob.: 0407 510 294

Κούσιαντας Θεόδωρος, Οἰκονόμος
Tel.: (08) 7329 6254, Mob.: 0416 641 657

Λαμπρόπουλος Εὐθύμιος, Οἰκονόμος
Tel.: (02) 4961 5551

Λιλιμπάκης Νικόλαος, Οἰκονόμος
Mob.: 0418 946 599

Λίτας Γεώργιος, Πρωτοπρεσβύτερος
Tel.: (08) 9276 4500, Mob.: 0408 944 898

Μποζίκης Νικόλαος, Πρωτοπρεσβύτερος
Very Rev. Nicolaos Bozikis
Tel.: (02) 9785 8902, Mob.: 0431 868 274
Email: fnbozikis@gmail.com

Παπαϊωάννου Νικόλαος, Οἰκονόμος
Tel.: (03) 9878 1539, Mob.: 0411 208 284

Παπουτσάκης Γεώργιος, Σακελλάριος
Tel.: (07) 3395 0330, Mob.: 0407 597 653

Πόκκιας Ἰωάννης, Πρεσβύτερος
Tel.: (08) 8353 5774

Σακελλαρίου Γρηγόριος, Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
Tel.: (07) 3397 4786
Email: sakellariou@optusnet.com

Σέρρας Γεώργιος, Πρωτοπρεσβύτερος
Tel.: (03) 9842 5407, Mob.: 0488 944911

Σταυρινίδης Ἰωάννης Πρεσβύτερος
Tel.: (03) 9568 2928, Mob.: 0418 882 133

Σταύρου Θεοδόσιος, Πρεσβύτερος
Tel.: (03) 9363 6907

Στρᾶτος Χαράλαμπος, Οἰκονόμος
Tel.: (08) 8352 3547

Τριανταφύλλου Ἀλέξιος, Οἰκονόμος
Tel.: (02) 9599 3962, Mob.: 0418 963 933

Τσουλουκίδης Νικόλαος, Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
Tel.: (02) 9630 2906, Mob.: 0417 449 639

Peacock Θωμᾶς, Πρεσβύτερος
Tel.: (07) 3261 1711, Mob.: 0438 326 117
Email: thomaspeacock@dodo.com.au

Φιλιππόπουλος Θεόδωρος, Πρεσβύτερος

Χρήστου Κωνσταντῖνος, Οἰκονόμος

Χρυσαυγῆς Μιλτιάδης, Ἀρχιμανδρίτης
Tel.: (02) 9365 1720