Διεύθυνση: 790 Frankston – Dandenong Rd, Bangholme VIC 3175

Τηλ: (02) 8787 7025

Πανήγυρις: 17th October