Λειτουργείται μια φορα τον μήνα στο: 6 Millwell Rd. Marcoochydore, Qld 4558

E-mail: gopsunshinecoast@gmail.com 
Κινητό
: 0412 968 704

Ἐξυπηρετεῖται ἀπό τούς Ἱερεῖς τῆς Βρισβάνης