Διεύθυνση: Zante Road,
Berri North, SA 5343
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O.Box 418,
Berri, SA 5343

Πανήγυρις: 26ην Οκτωβρίου

Ἱερατικῶς Προϊστ.: Οἰκον. κ. Δημήτριος Μωραΐτης
Τηλ.: (08) 8586 6964
Κινητό: 0417 089 905
Εξομολόγος: όχι