Διεύθυνση: Sturt Highway,
Berri, SA 5343
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O.Box 418,
Berri, SA 5343
Email: greekorthodoxberri@hotmail.com

Τηλέφωνο: 0403 583 876
Φαξ: (08) 8582 2123

Πανήγυρις: 15ην Αυγούστου

Ἱερατικῶς Προϊστ.: Οἰκον. κ. Δημήτριος Μωραΐτης
Τηλ.: (08) 8586 6964
Κινητό: 0417 089 905
Εξομολόγος: όχι